Karakteristiek

Deze op een wierde gebouwde laatromaanse kerk was ooit een veel grotere kruiskerk uit de twaalfde eeuw. Het huidige gebouw bestaat uit de koortravee en de voormalige kruising. Het is aan de tufstenen muurresten nog goed te zien waar de dwarsarmen hebben gezeten. Ondanks dat het om een 'restant' kerk gaat, is het een mooie kerk met siermetselwerk, spitsbogige nisvelden, vensters en rondvensters, zowel buiten als binnen. Verdere bijzonderheden in het interieur zijn de laatromaanse acht-ribbige koepelgewelven en de bijzonder hoog geplaatste piscina (bijna anderhalve meter hoog). De vroeg dertiende eeuwse doopvont is afkomstig uit de kerk van Heveskes.

Gebruik

Als kerk van de Protestantse Gemeente Eems Dollard (Woldendorp, Termunten, Borgsweer en Wagenborgen) is er drie keer per jaar een kerkdienst en een kerstavonddienst . Sinds 2009 heeft het karakteristieke gebouw een bredere functie. Van mei tot oktober is de kerk dagelijks open voor bezoek; dan kan de toren beklommen worden, met uitzicht over Eems en Dollard en een blik op de gewelven. Regelmatig zijn er ook concerten en andere evenementen: zie de concertagenda.