Karakteristiek

Ooit was dit een grote middeleeuwse kruiskerk. Wat tegenwoordig rest is het koortravee en de voormalige kruising. De tufstenen muurresten verraden de plek waar de dwarsarmen hebben gezeten. Ook al betreft het een restant: het is het een mooie kerk met siermetselwerk, spitsbogige nisvelden, vensters en rondvensters, zowel buiten als binnen. In het interieur vragen de laatromaanse koepelgewelven, de bijzonder hoog geplaatste piscina en de 21e-eeuwse koperen toegangsdeuren de aandacht.

Gebruik

Als kerk van de Protestantse Gemeente Eems Dollard (Woldendorp, Termunten, Borgsweer en Wagenborgen) is er drie keer per jaar een kerkdienst en een kerstavonddienst . Sinds 2009 heeft het karakteristieke gebouw een bredere functie. Van mei tot oktober is de kerk dagelijks open voor bezoek; dan kan de toren beklommen worden, met uitzicht over Eems en Dollard en een blik op de gewelven. Regelmatig zijn er ook concerten en andere evenementen: zie de concertagenda. De kerk beschikt over een ringleiding.